Onze visie

Het stoppen met een topsportcarrière betekent een enorme verandering in het leven: van gericht doelen stellen, die ten koste van alles bereikt moeten worden; de spanning voor wedstrijden; het vieren van succes en het verwerken van verlies; de ontspanning; de aandacht van de media; de strakke dagschema’s die op voorhand vaststaan en uiteindelijk het afscheid…… naar een doelloos bestaan?

Veel sporters stellen zich dan één vraag: “Hoe kan ik invulling geven aan mijn “nieuwe” leven?” En verder: “Wat vind ik leuk en ben ik daar geschikt voor? Welke mogelijkheden biedt de sportwereld en het bedrijfsleven mij? Wat en wie zou mij daarbij kunnen adviseren? Zijn daar kosten aan verbonden en hoeveel tijd neemt dat in beslag?”

n-ex-t geeft antwoord op al die vragen.

Via een persoonlijk traject, waarin je door een ervaren ex-topsporter wordt begeleid, worden wensen, vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden geinventariseerd. Vervolgens komen zaken als opleiding en stages ter sprake die uiteindelijk leiden tot de gewenste invulling van werkzaamheden.

Voor wie?
Voor iedere topsporter, onafhankelijk van type sport, niveau, bekendheid of verdiensten op sportgebied. Het belangrijkst voor deelname: 100% commitment!!!