Ons aanbod voor organisaties en bedrijfsleven

n-ex-t stages        n-ex-t medewerker        n-ex-t events        n-ex-t werk

Omdat n-ex-t de (ex-)topsporter op zoveel mogelijk manieren wil helpen om een soepele en succesvolle overgang te realiseren naar een nieuwe passievolle carrière bij (sport-)organisaties of (sport-)bedrijven, zijn er vanuit de optiek van organisaties en bedrijven een aantal interessante diensten die wij kunnen bieden:

n-ex-t stages

De ex-topsporter wordt tijdens zijn verblijf bij n-ex-t in de gelegenheid gesteld bij bedrijven of organisaties uit ons netwerk, werkervaring op te doen in functies die zo goed mogelijk aansluiten op de eigen doelstellingen en talenten. Voor U kan het interessant zijn een n-ex-t topsporter enige tijd in uw organisatie te hebben. Over de mogelijkheden die dit voor u oplevert kunnen wij u vanzelfsprekend informeren.

Heeft U belangstelling om een n-ex-t topsporter te helpen om werkervaring op te doen en ‘tijdelijk onderdak’ te bieden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

De n-ex-t medewerker

Nadat de ex-topsporter het programma van n-ex-t heeft doorlopen is de achterstand in opleiding en werkervaring die veel topsporters hebben ten opzichte van leeftijdgenoten grotendeels weggewerkt.
Door deze grondige voorbereiding op een nieuwe carrière en met de voor bedrijven en organisaties meestal interessante persoonlijke eigenschappen die kenmerkend zijn voor topsporters, vormen de n-ex-t topsporters een uiterst interessante groep potentiële medewerkers voor uw organisatie.

Heeft U belangstelling om mogelijk ook een n-ex-t topsporter binnen uw organisatie in te lijven? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

n-ex-t events

n-ex-t begeleidt (ex-)topsporters uit vele takken van sport. Dit zijn mensen die er een bijzondere manier van leven op na houden of hebben gehouden en waarbij zaken als discipline, planning, doelgerichtheid, teambuilding en een gezonde manier van leven en werken kenmerkend zijn.
Onze n-ex-t topsporters kunnen voor u ook een rol vervullen bij de organisatie van uw ‘events’, voor eigen klanten en/of voor uw medewerkers.

Heeft u belangstelling om in samenwerking met n-ex-t een eigen event te organiseren? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Het n-ex-twerk

Een erg belangrijk onderdeel in het aanbod van n-ex-t voor de (ex-)topsporter is het opbouwen of uitbouwen van een netwerk, in de sportwereld maar zeker ook daarbuiten.
n-ex-t organiseert informele bijeenkomsten waarbij iedereen die betrokken is bij n-ex-t (topsporters, vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties die op een of andere manier met ons samenwerken en vertegenwoordigers van n-ex-t zelf) elkaar kunnen ontmoeten. Op die manier ontstaat volop de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en met elkaar mogelijkheden te creëren voor een nieuwe boeiende tijdsbesteding.

Heeft u belangstelling om daaraan mee te doen of mee te werken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.